Et dyreliv

Vita:

N RLCH Fachings Black Ferrari - Vita 

(oppdretter Yvonne Westberg, Kennel Fachings, Härnösand, Sverige)

Rase: Collie langhår

Født: 06.05.08

Farge: tricolour

Øyne: Øyelyst fri som voksen og valp

HD: A

AA: A

MDR1: Genetisk fri

 Lydighet: Starter i klasse 3. 

Rally-lydighet: Champion. Norges første Collie!

* Klubbmester spor, Norsk Collie Klubb avd. Trøndelag 2013 

* Årets lydighetshund i Røros hundeklubb 2013

* Cupmester, Nidaros brukshundklubb i lydighet klasse 3 2014

* 3. plass i Nidaros brukshundklubbs rallylydighetscup 2014

* Årets mestvinnende i elite rallylydighet 2014 Norsk Collie Klubb

 Utstilling: BIR som valp, very good som voksen 

MH: Mentalbeskrevet med godkjent (1) skudd (se nederst på siden)

MT: Vita har gjennomført mentaltest med 229 poeng. Godkjent skudd :)

Link til film av Vita i elite:

 her

og her

Vitas mentalindex:

Sitat hentet fra Svenska Collieklubben sine hjemmesider: "En hunds avelsvärde, eller index, för en egenskap uttrycks som ett värde där 100 representerar rasens medelvärde (egentligen medelvärdet i en så kallad referenspopulation, se nedan). Hundar som har ett index över 100 nedärver mer av egenskapen medan hundar som har ett index under 100 förväntas nedärva mindre av egenskapen. Vill man till exempel avla för mer orädda hundar ska man välja avelsdjur som ligger över 100 för egenskapen Nyfikenhet/Orädsla och Skott". 

Nyfikenhet/orädsla 98/12 

Socialitet 118/12 

Lekfullhet 117/10 

Jaktinteresse 105/12

Skott 108/18

 

For mer informasjon om mentalindex:  http://www.svenskacollieklubben.se/mentalindex/mentala_index.htm

 

 

Stamtavle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachings Black Ferrari

 

 

 

KORAD LP2

 

Fachings Jetblack Jake

 

KORAD SUCH Springmist's Mumintrollet

 

KORAD LP1 TJH Springmist's Mad Max

KORAD Almdalens Korinne

 

 

KORAD Fachings Goodness Girl

 

SUCH TJH Lynnfield Even Extra At Limetree

 

Fachings Mighty Melody

 

KORAD LP1

 

Damaianus Gnistra

 

CACH USCH

Heirlair Reap The Whirlewind

 

 

CH Jancada Just In Time

Arrowhill Southfork Song

KORAD  LP2 TJH

 

Country Squire's Ayla

 

 

KORAD LP1 TJH Road Racing Assik

 

KORAD LP1 TJH Marble's Black Yummy 

 

Vitas MH:

Markert med rødt er Vitas resultat. X= idealscore. 0= godtagbart

 

 

1

2

3

4

5

1a, kontakt. Hälsning

Avvisar kontakt med morning och/eller bitforsök. Utförs ej innom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

0

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

X

Överdrivet kontakttagande, ex. Hoppar, gnäller, skäller.

1b, kontakt, samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd innom tid.

Följer med motvillig.

Följer med, men ä rinte engagerad i testledaren.

0

Följer med villig. Engagerar sig i testledaren.

X

Följer med villig, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.

1c, kontakt, hantering

Avvisar med morning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

0

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

X.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a, Lek 1, leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar interesse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

0

Startar snabt, leker aktivT

X

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b, Lek 1, gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bare på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtändarna.

0

Griper direkt med hela munnen.

X

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c, lek 1, gripande och dragkamp

Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. Tuggar.

0

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

X

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. Ruskar-även under den passiva delen – tills testledaren släpper.

3a, förföljande

Startar inte/når ej fram til 1 hjul

Startar avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer.

0

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

X

Startar direkt med hög fart. Springen förbi bytet. Kan vända.

3b, gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. Springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

0

Griper direkt, släpper

0

Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek.

X

4, aktivitet

Är uoppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn –står, sitter eller ligger

X

Är uppmärksam och i huvedsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

0

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

0

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. Oro under hele momentet.

5a, avst. Lek, intresse

Engageras inte av figuranten

Kontroll, avbrott förekommer

0

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

X

Intresserad, vill i väg. Enstaka startförsök.

0

Mycket intresserad. vill i väg, upprepade startförsök.

5b, avst. Lek, hot/agg

Visar inga hotbeteenden

X

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del

0

Viser enstaka hotbeteenden, under momentets första och andra del

0

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

Visar flere hotbeteenden under momentets första och andra del

                                        

5c, avst. Lek, nyfikenhet

Går inte fram til fig. Inom tid

Går fram när fig. Är aktiv på linjen

0

Går fram til den dolda, men talande fig.

0

Går fram til fig. Med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning

0

Går fram direkt til fig. Utan hjälp

X

5d, avst. Lek, leklust

Visar inget intresse

Leker inte, men visar interesse

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

0

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

X

griper direkt. Drar emot, släpper inte.

0

5e, avst. Lek, samarbete

Visar inget interesse.

Blir aktiv, men avbryter.

0

Är aktiv med fig. När denne er aktiv

0

Är aktiv med fig. Visar även intresse mot passiv fig.

X

Uppmanar passiv fig. Til fortsatt lek

0

6a, överraskn., rädsla

Stannar inte /kort stopp

X

Hukar sig och stannar

0

Gör unnamanöver uten att vända bort blicken

0

Flyr högst 5 meter

Flyr mer enn 5 meter

6b, överraskn., hot/agg

Visar inga hotbeteenden

X

Visar enstaka hotbeteenden

0

Visar flera hotbeteenden under lengre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c, överraskn., nyfikenhet

Går fram efter det at overallen lagts ner/går inte fram inom tid

Går fram när föraren sitter på huk och talar til overallen samt lockar på hunden

Går fram til overallen när föraren står bredvid

0

Går gram til overallen när föraren gått halva avståndet

0

Går fram til overallen utan hjälp

X

6d, överraskn.m kvarstående rädsla

InIngen tempoförandring eller undanmanöver

X

liten båge, eller liten tempovex. ++

0

Båge eller tempovexling vid 1:a passagen, minskad utslag vid andra passagen

0

Båge eller tempovex. Vid minst 2. Passager. Utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e, överraskn., kvarstående interesse

Visar inget intresse

x

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tilfälle

0

Stannar upp. Luktar eller tittar på overall. Vid minst 2 tilfällen

0

Biter i, eller leker med overallen. Intressed mindskar efterhånd

Biter i, eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.

7a, ljudkänsl., rädsla

Stannar inte, eller kort stopp

x

Hukar sig och stannar

0

Gör undanmanöver uten att vända bort blicken

0

Flyr högst 5 meter

Flyr mer enn 5 meter

7b, ljudkänsl., nyfikenhet

Går inte fram innom tid

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet. Samt lockar på hunden.

Går fram til skramlet n¨r föraren står bredvid.

0

Går fram til skramlet när föraren gått halva avståndet

0

Går fram til skramlet utan hjälp.

x

7c, ljudkänsl., kvarstående rädsla

Ingen tempoförandring eller undanmanöver

x

Liten båge eller tempovex. Vid någon av passagerna

0

Båge eller tempovex. Vid 1:a passagen. Minskad utslag vid 2:a passagen.

0

Båge eller tempovex. Vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d, ljudkänsl., kvarstående interesse

Visar inget intresse

X

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tilfälle.

0

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tilfellen.

0

Biter i eller leker med skramlet. Interessen minskar efterhand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager

8a, spöken, hot/agg

Visar inga hotbeteenden

0

vIsar enstaka hotbeteende

X

Visar flera hotbeteenden under lengre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b, spöken, kontroll

Enstaka kontroll, derefter inget intresse/engagerar seg inte

Tittar mot spökena då och då

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex halva sträckan båda spökena eller et spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

0

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

X

8c, spöken, rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren

X

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

0

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Vexlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Vexlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre enn kopplets längd. Eller lämnar platsen, alt, flyr.

8d, spöken, nyfikenhet

Går fram til figurant när föraren tagit av fig. Huvudbonad går inte fram inom tid

Går fram til fig. När föraren talar med fig. Och lockar på hunden.

Går fram til fig. När föraren står bredvid.

0

Går fram til fig. När föraren gått halva avståndet.

0

Går fram til fig. Utan hjälp

X

8e, spöken, kontakttagande med fig. I spökdrakt

Avvisar eller undvikar kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid

Accepterar kontakten från fig. Utan att besvara den.

0

Besvarar kontakten från figuranten.

0

Tar själv kontakt med fig.

X

Intensivt kontaktbeteende mot fig. Kan ex. Hoppa och gnälla

9a, lek 2, leklust

Leker inte

Leker inte, men visar interesse

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

0

Startar snabbt, leker aktivt

X

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

9b, lek 2, gripande,

Griper inte

Griper inte, nosar bare på föremålet

Griper tveksamt, eller med framtändarna

0

Griper direkt med hela munnen.

X

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10, skott

Visar ingen berördhet, snabb kontroll och sedan helt oberörd.

X

Avtagande kontroller under lek/passivitet derefter oberörd.

0

Riktar interessen mot skytten, publiken eller annat, men återgår til lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte til lek/passivitet.

Berörd, rädd